Naujienos

Paaiškinimas dėl mokesčio už vaiko maitinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

Nuo liepos 1 dienos vadovaujamės Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatomas vadovaujantis tvarkos aprašo (toliau – Tvarka), patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T3-279, 4 punktu – už vaiko maitinimą švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kurių veiklos trukmė yra ilgesnė kaip 4 val., tėvai (globėjai) moka Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nustatytą 70 procentų vienos dienos vaiko maitinimo normos mokestį už kiekvieną lankytą arba nelankytą nepateisintą dieną.

Primename, kad vadovaujantis Tvarkos 8 punktu, tėvai mokesčio ugdymo reikmėms tenkinti nemoka už šeštadienį, sekmadienį, švenčių dienas, švietimo įstaigų uždarymo metu ir jei priešmokyklinio ugdymo grupės veiklos trukmė yra 4 valandos (vaikai ugdomi pagal I modelį).